FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Xəbərlər


26/12/2016

«Fizikanın aktual problemləri» IX Respublika elmi konfransı keçirilib

| Ətraflı16/11/2016

MDB dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıq fondunun və Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitunun (BNTİ) maliyyə dəstəyilə MDB ölkələrinin Nanotexnologiya üzrə İnnovasiya mərkəzinin rəhbərliyi altında 16.10.16-15.11.16 tarixlərində 9 MDB ölkəsindən 20 nəfər seçilərək növbəti dəfə təşkil olunan “Gənc alimlər üçün təcrübə proqramı”-da iştirak etmişdir.| Ətraflı04/07/2016

02.07.2016-cı il tarixdə saat 1030-da  BDU Əsas binası, 4-cü mərtəbə, 437 saylı auditoriyasında Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarı   keçirilib.  

 

| Ətraflı01/07/2016

Gənc tədqiqatçıların İtaliyaya səfəri

| Ətraflı28/06/2016
prof. Şahlar Qaçay oğlu Əsgərovun 75 yaşı tamam olmuşdur | Ətraflı25/06/2016

Fizika Problemləri İnstitutunun baş elmi işçisi, prof. Rauf Cəfərov Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ümumi və nəzəri fizika kafedrasının dissertantı Hacıyeva Billurə Təvəkkül qızının “2212.01 - Nəzəri fizika” ixtisasında fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Xarici maqnit sahəsində neytrino-elektron qarşılıqlı təsir proseslərində asimmetriyalar” mövzusunda dissertasiya işini ekspertiza etmək məqsədilə 25 iyun 2016-cı il tarixində Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Dövlət Universitetində elmi ezamiyyətdə olmuş, dissertasiyas işinə müsbət Rəy vermişdir.

| Ətraflı15/06/2016

Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi prof. Rauf Cəfərov 5-14 iyun  2016-cı il tarixində Rusiyanın Tomsk şəhərində “Kvant nəzəriyyəsində Güclü sahə Problemləri“ Beynəlxalq İşçi Seminarında iştirak edərək “Kvant Sahə nəzəriyyəsində Landau Polyusu Problemi: N.N. Boqolyubovdan bu günlərimizədək ” mövzusunda məruzə etmişdir.

 

| Ətraflı18/05/2016

Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi prof. Rauf Cəfərov 5-14 iyun 2016-cı il tarixində Rusiyanın Tomsk şəhərində “Kvant nəzəriyyəsində Güclü sahə Problemləri“ Beynəlxalq İşçi Seminarında iştirak edəcək.

| Ətraflı28/04/2016

28.04.2016-cı il tarixdə saat 1400-da  Nəzəri Fizika kafedrasında Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarında   AMEA Fizika İnstitutu və Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun(Dubna) elmi işçisi Faiq Nizami oğlu Əhmədovun 2290.01 –Yüksək Enerjilər Fizikası ixtisası üzrəfəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq məqsədilə  ATLAS detektorunda proton-proton toqquşması nəticəsində Hiqqs bozonun W-bozonla assosiativ yaranan bbbar kvark cütünə parçalanma prosesinin analizi haqqındqa yazılmış ATLAS EKSPERİMENTİNDƏ HİQQS VƏ  W- BOZONLARIN ASSOSİATİV YARANMA  REAKSİYASININ ANALİZİ ”  adlı Dissertasiya işi  müzakirə olunaraq müsbət Rəy verilmişdir.

| Ətraflı25/12/2015

 Fizika Problemləri İnstitutunun 10 illik yubileyi qeyd olunub

 

| Ətraflı18/12/2015

  «Fizikanin aktual problemləri» adlı VIII respublika elmi konfransı keçirilib.

| Ətraflı30/11/2015

Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi prof. Rauf Cəfərov 26-28 noyabr 2015-ci il tarixində Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində elmi ezamiyyətdə olmuş. 

                              

| Ətraflı24/11/2015

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri İnstitutunun yaranmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “Fizikanın Müasir Problemləri” IX Elmi konfransının keçirilməsinə hazırlıq işləri gedir

| Ətraflı02/11/2015

 Fizika Problemləri İnstitutunun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və  yüksək enerjilər fizikası”  mövzusunda  IX respublika elmi-praktik konfransı 25-26 dekabr 2015-ci ildə keçiriləcək.

| Ətraflı02/11/2015

25-26 декабря 2015 года в Институте Физических Проблем  Бакинского Государственного Университета состоится IXреспубликанская научно-практическая конференция  из серии Современные Проблемы Физики, “Опто-, наноэлектроника, конденсированные среды и физика высоких энергий”.

| Ətraflı


NEWS
02/11/2015

BAKU, AZERBAIJAN, DECEMBER 25-26, 2015, IX Internal Online Conference MODERN TRENDS  IN  PHYSICS CONFERENCE ORGANIZER Institute for Physical Problems (IPP) of Baku State University (BSU).

| Ətraflı02/11/2015
| Ətraflı17/10/2015

17.10.2015-ci il tarixdə saat 1030-da Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarı keçirilib.

| Ətraflı15/09/2015

15.09.2015-ci il tarixdə saat 10.00-da Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi, Tətbiqi Riyaziyyat ETİ və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarı keçirilib.

| Ətraflı27/10/2014

Professor Qüdrət  Məmmədov 80 illiyi qeyd edildi.

| Ətraflı


1 |
© Bakı Dövlət Universiteti