FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Xəbərlər


31/10/2018

BDU-nun gənc tədqiqatçıları Dubna şəhərində 21-28 oktyabr 2018 tarixlərində ezamiyyətdə olublar| Ətraflı15/10/2018

Nüvə fizikası üzrə beynəlxalq konfrans Azərbaycanda keçiriləcək

| Ətraflı13/11/2017

 Fizika Problemləri İnstitutunun direktor müavini Çində məruzə edib

 
| Ətraflı13/11/2017

 Anar Rüstəmov Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun elmi şurasında nüvə fizikasından danışıb
 

 


| Ətraflı22/04/2017

 BDU-da keçirilən Beynəlxalq tədbirin materialları Tomson-Reyters və digər agentliklərdə indekslənən jurnallarda çapa qəbul olunublar 
| Ətraflı20/04/2017

                                                                        BDU-da “Fizikaya müasir baxış” adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilib

| Ətraflı


“Fizikanın müasir problemləri” X Respublika konfransı
29/03/2017
   2017-ci il 20-22 Aprel tarixində, Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsi və Fizika Problemləri İnstitutu birgə təşkil etdiyi
 "Fizikaya Müasir BaxışX Beynəlxaq Konfransı keçiriləcək www.mtphysics.org 

| Ətraflı


X Международная Конференция
29/03/2017

20-22 апреля 2017-го года состоится Международная Конференция "Современные взгляды в физике", организованная физическим факультетом и Институтом Физических Проблем Бакинского Государственного Университета  www.mtphysics.org| Ətraflı


X International Conference
29/03/2017

 The International Conference "Modern Trends in Physics", organized by the Faculty of Physics and the Institute of Physical Problems of the Baku State University(BSU), will be held at April 20-22, 2017 in BSU www.mtphysics.org  


| Ətraflı26/12/2016«Fizikanın aktual problemləri» IX Respublika elmi konfransı keçirilib| Ətraflı16/11/2016


MDB dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıq fondunun və Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitunun (BNTİ) maliyyə dəstəyilə MDB ölkələrinin Nanotexnologiya üzrə İnnovasiya mərkəzinin rəhbərliyi altında 16.10.16-15.11.16 tarixlərində 9 MDB ölkəsindən 20 nəfər seçilərək növbəti dəfə təşkil olunan “Gənc alimlər üçün təcrübə proqramı”-da iştirak etmişdir.


| Ətraflı05/07/2016

02.07.2016-cı il tarixdə saat 1030-da  BDU Əsas binası, 4-cü mərtəbə, 437 saylı auditoriyasında Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarı   keçirilib.  


| Ətraflı04/07/2016

02.07.2016-cı il tarixdə saat 1030-da  BDU Əsas binası, 4-cü mərtəbə, 437 saylı auditoriyasında Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarı   keçirilib.  

 

| Ətraflı01/07/2016

 

  Gənc tədqiqatçıların İtaliyaya səfəri


| Ətraflı28/06/2016
prof. Şahlar Qaçay oğlu Əsgərovun 75 yaşı tamam olmuşdur


| Ətraflı25/06/2016Fizika Problemləri İnstitutunun baş elmi işçisi, prof. Rauf Cəfərov Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ümumi və nəzəri fizika kafedrasının dissertantı Hacıyeva Billurə Təvəkkül qızının “2212.01 - Nəzəri fizika” ixtisasında fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Xarici maqnit sahəsində neytrino-elektron qarşılıqlı təsir proseslərində asimmetriyalar” mövzusunda dissertasiya işini ekspertiza etmək məqsədilə 25 iyun 2016-cı il tarixində Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Dövlət Universitetində elmi ezamiyyətdə olmuş, dissertasiyas işinə müsbət Rəy vermişdir.


| Ətraflı20/06/2016

Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi prof. Rauf Cəfərov 5-14 iyun  2016-cı il tarixində Rusiyanın Tomsk şəhərində “Kvant nəzəriyyəsində Güclü sahə Problemləri“ Beynəlxalq İşçi Seminarında iştirak edərək “Kvant Sahə nəzəriyyəsində Landau Polyusu Problemi: N.N. Boqolyubovdan bu günlərimizədək ” mövzusunda məruzə etmişdir. 

| Ətraflı15/06/2016

Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi prof. Rauf Cəfərov 5-14 iyun  2016-cı il tarixində Rusiyanın Tomsk şəhərində “Kvant nəzəriyyəsində Güclü sahə Problemləri“ Beynəlxalq İşçi Seminarında iştirak edərək “Kvant Sahə nəzəriyyəsində Landau Polyusu Problemi: N.N. Boqolyubovdan bu günlərimizədək ” mövzusunda məruzə etmişdir.
| Ətraflı18/05/2016
Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi prof. Rauf Cəfərov 5-14 iyun 2016-cı il tarixində Rusiyanın Tomsk şəhərində “Kvant nəzəriyyəsində Güclü sahə Problemləri“ Beynəlxalq İşçi Seminarında iştirak edəcək.
| Ətraflı28/04/2016

28.04.2016-cı il tarixdə saat 1400-da  Nəzəri Fizika kafedrasında Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarında   AMEA Fizika İnstitutu və Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun(Dubna) elmi işçisi Faiq Nizami oğlu Əhmədovun 2290.01 –Yüksək Enerjilər Fizikası ixtisası üzrəfəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq məqsədilə ATLAS detektorunda proton-proton toqquşması nəticəsində Hiqqs bozonun W-bozonla assosiativ yaranan bbbar kvark cütünə parçalanma prosesinin analizi haqqındqa yazılmış ATLAS EKSPERİMENTİNDƏ HİQQS VƏ  W- BOZONLARIN ASSOSİATİV YARANMA  REAKSİYASININ ANALİZİ ” adlı Dissertasiya işi müzakirə olunaraq müsbət Rəy verilmişdir.


| Ətraflı


1 | 2 |
© Bakı Dövlət Universiteti