FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

НОВОСТИ

РУКОВОДСТВО

ОТДЕЛЫ

СОТРУДНИКИ

ПОЧЁТНЫЕ УЧЕНЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ

ЖУРНАЛЫ

НАУЧНЫЕ ФОНДЫ

ФОТОАЛЬБОМ


Çingiz Q. Axundov

Fizika problemləri institutunun böyük elmi işçisi.

İş tel.: +(994) 12 439 06 93

e-mail: chingiz.akhundov@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950 Masallı r/n Ərkivan kəndi

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-ci il „Maqnetron tozlandırma üsuli ilə SrTiO3 nazik təbəqələrinin alınması və onların elektrofiziki xassələri“
 • 1976 cı ildə, Fizika fakultəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-böyük elmi işçi,Fizika Problemləri İnstitutu,BDU
 • 2003-2005 böyük elmi işçi, Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1994-2003 elmi işçi Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1988-1994 mühəndis-texnoloqYarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1978-1988 böyük mühəndis Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1975-1978 mühəndisYarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1973- laborant Yarımkeçiricilər Fizikasıkafedrası, BDU
 • 2003- 1- patentin müəllifidir
 • 1998- Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarıKonfederasiyası“ Fizika elminin inkişafı,elmi-tədqiqat işləri sahəsində qazandığı nailiyyətlərinə görə “FƏXRİ FƏRMAN“- la

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

Nazik təbəqələrin alınması tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008- Noyabr, Bakı, II Res. Konf. „Fizikanın müasir problemləri“
 • 2008- İyun, Bakı, V Beyn. Konf. „Fizikanın aktual problemləri“
 • 2007- Dekabr, Bakı, I Res. Konf. „Fizikanın müasir problemləri“
 • 2005- Dekabr, Bakı- Sumqayıt, V Beyn. Konf. „Mikroelektron əsasında çevricilət və cihazlar“
 • 2004- Dekabr, Bakı, IX Res. Konf. „Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq“
 • 1988- Moskva, Zveniqorod, Rusiya, III Beynəlxalq konfrans „Seqnetoelektrik və ona yaxın materialların fiziki-kimyəvi texnoloji əsasları“,

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Министерство Образования Аз.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti